Extreem weer

Het weer houdt ons bezig. elke dag, als we de deur uit gaan. Maar ook op lange termijn: hoe gaat het met ons klimaat?

Jan Buisman is nationaal en internationaal de kenner van ons historische weer.

In "Extreem weer" passeren een kleine honderd extreme weerjaren de revue, van het grote zonnejaar van 1540 tot de twee witte Kersten van 2009 en 2010. Het boek is talrijk geïllustreerd met meer dan 400 afbeeldingen, waarvan 250 in kleur. Een groot aantal kaarten en grafieken verhelderen de tekst, terwijl de uitvoerige bijlagen een groot aantal weergegevens op een rij zetten.

Jan Buisman werkt al jaren onvermoeibaar aan zijn enorme achtdelige standaardwerk Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.

De media ontvangen het werk van Jan Buisman in juichende bewoordingen: :Weergaloos" "Prachtig voor iedereen" " Hulde! Kopen!"

Historicus A.Th. van Deursen:" Een belangrijk werk, dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Als deze boeken eerder hadden bestaan, zou ik er dikwijls van geprofiteerd hebben."

De beroemde Franse historicus Emmanuel Le Roy Ladure schreef: " Ik raad iedereen aan Nederlands te leren, om het werk van Jan Buisman te kunnen lezen.